Loading…

Naprawa Rowerów Hybrydowych i Elektrycznych

Rowery elektryczne i Hybrydowe wymagają rutynowej konserwacji, więc zapoznaj się z dostępnymi opcjami serwisowymi i ciesz się jazdą niezawodnym jednośladem.
Kontakt

XXVIII Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego VI kadencji I Szczecin, 21 września 2021 r.Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Sejmiku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
3) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2021 i 2022,
4) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nagród za wybitne osiągnięcia lub szczególne zasługi dla Województwa Zachodniopomorskiego,
5) w sprawie określenia warunków i trybów przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w trybie dotacji celowej Gminie Nowy Targ w województwie małopolskim,
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu,
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecinek,
9) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiemu Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie,
10) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie,
11) w sprawie połączenia Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie z Publicznym Ośrodkiem Adopcyjnym w Koszalinie,
12) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie”,
13) w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
14) w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych,
15) w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
5. Informacja Zarządu i Przewodniczącej Sejmiku o działalności między sesjami
1) informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach,
2) Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027,
3) Informacja o postępie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad.

Pobrane z Youtube Rowery elektryczne warszawa, Rowery Elektryczne Serwis, Rowery Hybrydowe, Rowery Hybrydowe naprawa, Rowery Hybrydowe i Elektryczne Naprawa w Warszawie.

Dodaj komentarz

Zadzwoń!